เปิดบล๊อคครั้งแรกน่ะ....

posted on 27 Dec 2010 18:34 by yaoibbgun
ไม่มากก็มายเพิ่งเคยจะเข้าexteen ก็วันนี้แหละ
ลองสมัครไว้เพื่ออนาคตจะไ้ด้ใช้
ไปก่อนและ...